Forrester: Avrupa’da bulutun benimsenmesi hızlanıyor

Analist Forrester'ın araştırması, BT altyapısından sorumlu BT karar alıcılarının yarısından fazlasının (%56) modernizasyonu birinci öncelik haline getirdiğini buldu. Analist firma ayrıca, Avrupa işletmelerinin %87'sinin birden fazla genel bulut platformu kullandığını bildirdi. Rapordaki bu manşet

Read More