Kötü ekonomik görünüm nedeniyle BT bütçeleri baskı altında

Analist Forrester, CIO’ların bu yıl BT harcamalarında %3,6’lık bir düşüşe hazırlanmaları gerektiği konusunda uyardı. Ancak işletmeler teknoloji odaklı projeleri ve iş girişimlerini hızlandırdıkça, bütçelerin 2024’ten sonra artması bekleniyor.

Forrester’a göre, BT harcamalarındaki düşük büyümeye bir dizi dış faktör katkıda bulundu. Bunlar arasında Rusya-Ukrayna savaşı, yüksek enflasyon ve euro ile sterlinin ABD doları karşısında değer kaybetmesi yer alıyor.

Forrester’ın Avrupa Teknoloji Pazarı Tahmini, 2022 – 2027 Rapor, Avrupa’da yaklaşan durgunluğun altını çiziyor. Almanya, İtalya ve İsveç ekonomilerinin, ekonomileri resesyona girerken 2023’te reel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) düşüşleri görmesi bekleniyor. Forrester, İngiltere Merkez Bankası’nın tahminlerine atıfta bulunarak, İngiltere ekonomisinin 2023 boyunca ve 2024’ün ilk yarısında büyük olasılıkla durgunluk içinde olacağını söyledi. Forrester’a göre, Birleşik Krallık GSYİH’sının yalnızca kademeli olarak toparlanması muhtemel.

Bir BT liderinin bakış açısından Forrester, kuruluşların teknoloji harcamalarını maliyet tasarrufu ve operasyonel verimliliği en iyi şekilde nasıl elde edebileceklerine odaklamak isteyeceklerine inanıyor.

Forrester raporu, Avrupa’daki hükümet düzenlemelerinin bulut benimseme sürecini etkileyebileceği bir dizi alanı göstermektedir. Örneğin Forrester, İrlanda’da evlerin ve veri merkezlerinin enerji taleplerini dengelemenin, enerji yoğun iş yüklerinin yalnızca enerji şebekesine olan talebin genellikle daha düşük olduğu yoğun olmayan zamanlarda çalıştırılmasına yol açabileceğini belirtti.

Bir durgunluk korkusu, birçok kuruluşun BT hizmetleri harcamalarını kısmasına yol açacaktır. Ancak Forrester, 2024 yılına kadar teknoloji harcamalarındaki artışın %90’ının bulut benimseme arttıkça yazılım ve hizmetlerden geleceğini ve geri kalan büyümenin bilgisayar ve iletişim ekipmanlarından geleceğini tahmin ediyor.

Pandemi nedeniyle birçok kuruluş dijitalleşme, görevleri kolaylaştırma ve otomasyon kullanma konularında bir miktar ilerleme kaydetti. Birçok yönden artık kolay kazançlar tamamlandı. Dijitalleştirme yol haritalarına devam etmek için BT liderlerinden artık BT bütçelerinin daha yavaş büyüdüğü bir dönemde daha karmaşık dijitalleştirme projelerini ele almaları isteniyor.

Forrester’ın Avrupa’da bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) becerilerine sahip yeterli sayıda işçi olmadığı uyarısıyla, beceri eksikliği aynı zamanda kuruluşların teknoloji inovasyonunu nasıl yürüteceğini de etkileyecektir. Örnek olarak, 2030 yılına kadar Avrupa kimya endüstrisinin ihtiyaç duyduğu teknik becerilerde %11’lik bir eksiklik yaşayacağını tahmin ediyor. Forrester, Avrupa’da büyük teknoloji hizmet sağlayıcılarının eksikliğini gerekçe göstererek otomobil üreticisi Volkswagen’i araç yazılımının %60’ını kendi bünyesinde geliştirmeyi hedeflemeye zorladığından, ağırlıklı olarak yazılım yeniliğinden yararlandığı için otomobil üretimi etkilenecek bir başka sektör.

2024’ten sonraki ekonomik görünüm, yeni teknolojik yenilikleri yönlendirecek şekilde iyileşmeye ayarlandı. Forrester, 2024 ile 2027 arasında Avrupa’da teknolojiye yapılan harcamaların yüksek değerli ticari faaliyetler, daha fazla siber güvenlik yatırımı, iş bulutu kullanımı, yazılım ve verilerle ilgili BT hizmetleri ve özel ve sermaye finansmanındaki artışlarla sürdürüleceğini tahmin ediyor.

Read Previous

Güvenlik Görüşmeleri: Dijital benliğinizi koruma

Read Next

Hayat pahalılığı arttıkça nakit kullanımı 13 yılda ilk kez artıyor

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul masöz -