Davos 2023: Yaygın siber suç ve siber güvenlik açıkları, kuruluşlar için ciddi risk oluşturuyor

Yaygın siber suç tehdidi ve siber güvenlikteki güvenlik açıkları, önümüzdeki on yılda işletmelerin, hükümetlerin ve halkın karşı karşıya kalacağı en ciddi riskler arasında yer alıyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun bugün yaptığı tahmine göre siber saldırılar, tarım, su, finansal sistemler, ulaşım ve iletişim dahil olmak üzere kritik kaynakları ve hizmetleri kesintiye uğratacak.

WEF’e göre, devlet ve suçlu bilgisayar korsanlığı, halihazırda artan fiyatlar ve enerji kıtlığı ile mücadele eden kuruluşlar üzerinde daha fazla baskı oluşturmaya hazırlanıyor. Küresel riskler raporu 2023.

Hükümetlerin ve işletmelerin teknolojiye karşı artan savunmasızlığı, iş dünyasının liderleri, politikacılar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının 16-20 Ocak 2023 tarihlerinde Davos’ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu’nda bir araya gelmesiyle tartışılan temel risklerden biri olacak.

Carolina Klint, sigorta komisyoncusu Marsh’ta Kıta Avrupası risk yönetimi lideri ve Küresel riskler raporu, Dayanıklılığa yatırım yapması gereken söz konusu hükümetler ve kuruluşlar, daha geniş ekonomik sorunlara odaklanmak zorunda kalıyor.

“2023, küresel tedarik zincirlerinde daha fazla aksamaya neden olan ve yatırım kararlarını etkileyen gıda, enerji, hammaddeler ve siber güvenlikle ilgili artan risklerle damgasını vuracak” dedi.

“Ülkelerin ve kuruluşların dayanıklılık çabalarını artırması gereken bir zamanda, ekonomik ters rüzgarlar bunu yapma yeteneklerini kısıtlayacaktır” diye ekledi.

WEF, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve beceri ve eğitime yatırım gibi uzun vadeli sorunların üstesinden gelme çabalarını baltalayabilecek birbiriyle bağlantılı küresel riskleri tanımlar.

Kuruluşların karşı karşıya olduğu başlıca riskler

Önümüzdeki iki yıl boyunca, WEF, yaşam maliyeti krizini, doğal afetleri ve aşırı hava olaylarını ve jeo-ekonomik çatışmayı kuruluşların ve nüfusların karşı karşıya olduğu en ciddi riskler olarak tanımladı.

Ülkelerin iklim değişikliğini hafifletememesi, sosyal uyumun aşınması ve büyük ölçekli çevresel olayların neden olduğu hasar da dünyanın karşı karşıya olduğu ilk 10 risk arasında üst sıralarda yer alıyor.

Önümüzdeki 10 yıl boyunca, iklim değişikliği, doğal afetler ve aşırı hava koşulları, ekosistemlerin çöküşü ve biyoçeşitliliğin kaybı uzun vadeli en büyük riskleri oluşturuyor.

Ve ilk kez, WEF, yaygın siber suçları ve siber güvensizliği, kuruluşların ve hükümetlerin karşı karşıya olduğu en ciddi kısa ve uzun vadeli 10 risk arasında listeledi.

Tarım, su, finansal sistemler, kamu güvenliği, ulaşım ve enerji altyapısına yönelik saldırıların yanı sıra deniz altı veya uzay tabanlı iletişim altyapısına yönelik saldırıları öngörür.

Örneğin Rusya, geçen yıl Ukrayna’ya karşı iletişimi, finansal web sitelerini ve elektrik şebekelerini hedef alan planlı siber saldırılardan sorumluydu.

Aynı zamanda devlet aktörleri, mültecilerin, ilaçların ve gıda tedariklerinin hareketlerini bozmak için veri hırsızlığı ve derin sahte teknoloji kullandı.

WEF Global Risks Report 2023 Top 10 Risks PR

Ufukta teknoloji silahlanma yarışı

2010’dan bu yana dünya genelinde Ukrayna’daki savaşın ivme kazandırdığı savunma harcamalarındaki artışın, ikili kullanımlı askeri ve sivil uygulamalara sahip teknolojilerin gelişimini yönlendirmesi bekleniyor.

Dünya Ekonomik Forumu, askeri yeniliklerin ekonomik üretkenlik, önleyici tıp, iklim modellemesi ve yeni malzemelerin geliştirilmesi için zincirleme faydaları olacağını öngördü.

Bununla birlikte, gelişmekte olan teknolojiler, vasıflı insan, veri ve fikri mülkiyet akışını sınırlayacak olan devlet tarafından uygulanan ihracat kısıtlamalarına giderek daha fazla konu olacaktır.

Gelişmiş bilgisayar çiplerinin yapımında kullanılan ultraviyole litografi ekipmanı ve elektronik cihazların yapımında kullanılan metal ve minerallerin devlet denetimine tabi olması muhtemeldir.

Güney yarım küredeki daha az varlıklı ülkeler, teknolojideki gelişmeler nedeniyle “fiyatlandırılma” riskiyle karşı karşıya.

Yeni teknolojiler, karadan, denizden ve havadan siber uzayı ve uzayı kapsayacak şekilde genişleyecek olan çatışmanın doğasını değiştirecek.

Ulus devletler, askeri teknolojideki güvenlik açıklarını hedeflemek ve dezenformasyon kampanyaları başlatmak için siber ve bilgi savaşını kullanacak.

Yönlendirilmiş enerji silahlarının önümüzdeki 10 yıl içinde önemli ilerleme kaydetmesi ve uyduları, elektroniği, iletişim ve küresel navigasyon sistemlerini devre dışı bırakma potansiyeline sahip olması bekleniyor.

Gizlilik haklarına yönelik yeni riskler

WEF, hükümetler ve özel şirketler tarafından yapılan karmaşık veri analizinin, iyi düzenlenmiş, demokratik ülkelerde bile insanları kişisel bilgilerinin kötüye kullanılması gibi daha büyük risklere maruz bırakacağı konusunda uyardı.

Analitik teknolojisinin büyük veri kümeleriyle birleştirilmesi, güçlü şekilde düzenlenmiş demokratik ülkelerde bile kişisel verilerin risk altına alınacağı anlamına gelir.

Raporda, “Bireyler, genellikle yeterli anonimlik veya izin olmaksızın, kamu sektörü tarafından benzeri görülmemiş bir derecede hedef alınacak ve izlenecek” uyarısında bulunuldu.

Duyguları analiz etmek için güvenlik kameralarının ve diğer biyometrik teknolojilerin kullanımı ve otomatik sohbet robotlarının çok çeşitli kişisel verileri toplama yeteneği konusunda endişeler var.

İşverenler, Covid salgını sonrasında kameralar, tuş vuruşu izleme, üretkenlik yazılımı ve ses kayıtları aracılığıyla evden çalışan çalışanların uzaktan takibini artırdı.

Önümüzdeki on yıl içinde insanların yaşamları giderek daha fazla dijital hale geldikçe, akıllı şehirlerde seyahat ederken ve internet özellikli cihazları kullanırken günlük aktiviteleriyle ilgili bilgiler kaydedilecek.

Yüz ifadeleri, yürüyüş, tıbbi veriler, beyin dalgası modelleri ve ses yansımaları dahil olmak üzere hassas verileri toplayabilen metaverse’nin ortaya çıkışı, ticari gözetimi daha da genişletecek.

Anonimleştirme verileri

Daha fazla veri toplandıkça ve satıldıkça, anonimleştirilmiş verileri diğer veri kümeleriyle birleştirerek kişilerin kimliğini belirleme riskleri artacaktır.

Araştırmacılar, akış hizmetleri kullanıcılarının siyasi tercihlerini, eşleşen DNA profillerini ve tıbbi fatura kayıtlarını anonim veri setlerinde kayıtlı bireylerle ilişkilendirdi.

Düşman hükümetler, diğer devletler tarafından paylaşılan anonimleştirilmiş verileri savunmasız mültecileri belirlemek ve izlemek veya kampların yerlerini belirlemek veya kritik mallar için tedarik zincirlerini bozmak için kullanabilir.

Irk, etnik köken, cinsel yönelim ve göçmenlik statüsüyle ilgili veriler bazı yerlerde yasal olarak elde edilebilir ve anonim hale getirilebilir. Bazı durumlarda, bu tür veriler taciz ve suistimal için kullanılmıştır.

ABD’de ve diğer yargı bölgelerinde, veriler birkaç düzenleyici kısıtlamayla toplanır ve satılır; bu, kolluk kuvvetlerinin bir kişinin cep telefonu konum geçmişi gibi kişisel verileri herhangi bir izin olmaksızın almasına olanak tanır.

ABD’de polis, teorik olarak, kürtaj yaptırmak için eyalet dışına seyahat eden kişileri kovuşturmak için özel şirketlerden ve devlet kurumlarından temin edilebilen otomatik plaka verilerini kullanabilir.

İnsan hakları sicili zayıf olan ülkeler, Orta Doğu’daki aktivistleri izlemek ve siyasi protestocuları sıkıştırmak için şimdiden casus yazılım kullandı.

Afrika’da mahremiyet, CCTV’yi yüz tanıma ile dağıtan ve SIM kartlar için zorunlu kayıt gerektiren biyometrik programlar tarafından aşındırıldı.

Kişisel verilerin toplanması ve bir araya getirilmesi yenilik için gereklidir ve örneğin sağlık hizmetlerini iyileştirerek topluma fayda sağlayabilir.

Ancak hükümetler, bireysel mahremiyete yönelik potansiyel zarara karşı gelişen teknolojilerin yararlarını dengelemek için mücadele edebilir.

Siber saldırı riski ve daha sıkı veri yasaları ile birleştiğinde, verilerin gönüllü olarak elden çıkarılması ve silinmesi muhtemelen şirketler için daha büyük bir öncelik haline gelecektir.

Doğal kaynaklar üzerinde dalgalanma etkisi

Dünyanın karşı karşıya olduğu risklerin derinden birbirine bağlı doğası, farklı krizlerin her bir krizin kendi başına ele alındığından daha büyük bir etkiye sahip olacak şekilde etkileşime girdiği “çoklu krizlere” yol açar.

Ulus devletler arasındaki siyasi işbirliğinin aşınması, doğal kaynakların arz ve talebini etkileyerek gıda, su, metal ve mineral kıtlığına yol açacak bir dalgalanma etkisi yaratacaktır.

Potansiyel senaryolar arasında su savaşları, doğal kaynakların aşırı kullanımı ve iklim değişikliğinin etkilerini hafifletme girişimlerinde yavaşlama yer alıyor.

DEF, önümüzdeki 10 yılda dünyanın daha istikrarlı hale gelebileceğine dair işaretler olmasına rağmen, en azından önümüzdeki iki yılın tutarlı oynaklık ve çoklu şoklarla işaretleneceğini öngördü.

WEF Global Risks Report 2023 Global Outlook PR

Değişim penceresi

Risklerin birbirine bağlılığı göz önüne alındığında, bir alanda dayanıklılığı desteklemek, ilgili riskleri azaltarak çarpan etkisi yaratabilir.

DEF, hükümetlerin ve kuruluşların gelecekte güvenliği artırmak için harekete geçmeleri için hala bir pencere olduğunu söyledi.

WEF raporunda, “Kötüleşen bir ekonomik görünüm, rekabet halindeki sosyal, çevresel ve güvenlik kaygılarıyla karşı karşıya kalan hükümetler için daha zorlu dengeler getirdiğinden, dirençliliğe yapılan yatırım, birden çok riski ele alan çözümlere odaklanmalıdır” dedi.

Bunlar, iklim değişikliğinden kaynaklanan riski azaltan finansman önlemlerini ve insanların ve becerilerin gelişimine yatırım yapmayı içerir.

DEF, bu yıl belirlenen risklerden bazılarının devrilme noktasına yakın olduğunu söyledi.

Açıklamada, “Daha olumlu, kapsayıcı ve istikrarlı bir dünyaya giden yolu şekillendirmek için toplu, kararlı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket etmenin zamanı geldi” denildi.

Yazarlardan biri olan Klint, şirketlerin kısa vadeli sorunlarla uğraşırken uzun vadeli riskleri göz ardı etmemeleri gerektiğini söyledi.

“Bir nesildeki en zor jeo-ekonomik koşullarla karşı karşıya kalan şirketler, yalnızca kısa vadeli endişeleri gidermeye değil, aynı zamanda onları uzun vadeli riskler ve yapısal değişim için iyi konumlandıracak stratejiler geliştirmeye de odaklanmalı” dedi.

bu Küresel riskler raporu 121 ekonomiden 1.200 uzmanın ve 12.000 iş liderinin görüşlerine dayanmaktadır.

Read Previous

Kuantum güvenli kriptografide neler oluyor?

Read Next

Microsoft, EoP sıfır gününü Ocak Yaması Salı günü düzeltir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul masöz -