BT Sürdürülebilirliği Düşünce Kuruluşu: İşletmelerin sürdürülebilirlik açığını kapatmasına yardımcı oluyor

Son 12 ayda, enerji piyasaları, yaklaşan mevzuat ve sürdürülebilirlik taahhütleri gibi değişen makroekonomik faktörler nedeniyle sürdürülebilirlik manzarası güçlendi ve hızlandı. Şirketler sonsuza dek toplumsal güçler olmak için her zamankinden daha fazla inceleme altında.

Ne yazık ki birçok işletme, 2030 için cesur yeşil hedefler belirledikten sonra sürdürülebilirlik entegrasyonunu zorlayıcı buldu, ancak doğru şeyi yapma konusundaki taahhütleri kutlanmalıdır.

İyi niyetli kuruluşlar, sürdürülebilir uygulamaları uygulamanın getirdiği karmaşıklık nedeniyle planlama aşamasında oyalanabilir, ancak sürdürülebilir bir geleceğe geçişin hızla gerçekleşmesini sağlamak için zorlamaları gerekir. Yani, ölçeği küçültmek yerine cesur hırsları gerçeğe dönüştürmeye odaklanmalıyız.

Öyleyse, kuruluşlar BT sürdürülebilirliğine ilişkin niyet beyanlarının eylemleriyle eşleşmesini sağlamak için hangi eyleme geçirilebilir adımları atabilir? Her büyüklükteki kuruluşun üstlenebileceği ve üstlenmesi gereken dört kritik eylem vardır:

  1. Kısa vadede neler yapılabileceğini gözden geçirin. Örneğin, verileri tanımlayın, toplayın ve paylaşın ve bu bilgileri anlamlı hedefler belirlemek, mevcut hedefleri iyileştirmek ve/veya ilerlemeyi ölçmek için kullanın.
  2. Paydaşlarla hangi eylemlerin ve müdahalelerin yapılması gerektiğini değerlendirin ve hangisinin en fazla farkı yaratacağı konusunda anlaşın. Bu, farklı iç paydaşların rollerini ve sorumluluklarını net bir şekilde tanımlamak ve hedefleri anlamalarını sağlamak için bir fırsattır. Bir avuç kritik metriğe odaklanarak, zaman içinde bunları geliştirebilir ve geliştirebilirsiniz.
  3. İleriyi düşün. Kısa vadeden ziyade uzun vadede paydaşlara fayda sağlayacak kararlar almak çok önemlidir. Bazen izlenecek ilgili yaklaşım her zaman net değildir ve işbirliği, yenilikçilik ve kararlılık gerektirir.
  4. Yaklaşımı hem içe hem de dışa dönük olacak şekilde dengeleyin. Örneğin CGI, hükümetler, işletmeler, bireyler ve doğal çevre için yenilikler geliştirmek ve sunmak üzere Birleşmiş Milletler ile birlikte Sürdürülebilirlik Keşfi ve Çevresel Veri Bilimi (SEEDS) programını başlattı.

Ancak, işletmeler tüm bunları yapmışsa ve hedeflerinin çok iddialı ve ulaşılamaz olduğundan hala endişe duyuyorsa, bu hedeflerin nasıl belirlendiğini gözden geçirmek önemlidir.

Hedefler arka plandaki kanıtlarla belirlenmeli ve yoktan var edilmemelidir. Yani işletmeler, ulaşılması imkansız hedeflere bağlı kalmamalarını sağlamak için geçerli metodolojileri ve yaklaşımları takip ederek amaç ve hedeflerini bilime dayalı hedeflere dayandırmalıdır.

İşletmeler doğru süreçleri takip ettiyse ve temel verilerinin düzeltilmesi gerektiğini fark ettiyse, normalleştirme yoluyla değiştirilebilecek yollar vardır. Bu, özellikle paydaş çıkarları söz konusu olduğunda, birden fazla sürdürülebilirlik göstergesini birleştirmek için pratik bir adımdır.

Kuruluşların dikkate alması gereken son bir faktör ve adım vardır; bu da, işletmenin sürdürülebilirlik çalışmalarını, mesajlarını ve hedeflerini koordine etmek için hareket eden merkezi bir sürdürülebilirlik ekibi kurmaktır.

Tüm kararların merkezi ekip tarafından alınması gerekmez, ancak işlevler arası kararlar ve tüm şirket için son derece önemli olan kararlar, onların gözetimine en uygun olanlardır. Bu şekilde işletmeler, doğru bilgi veya anlayış olmadan ekipler tarafından alınan kararlardan kaçınabilir.

Read Previous

BT Sürdürülebilirlik Düşünce Kuruluşu: Sürdürülebilirlik açığını kapatmada ölçümün önemi

Read Next

Hispasat, 5G, 6G geliştirmede uydu entegrasyonunu yönlendirmek için projeler başlatıyor

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir